Projektowanie CAD

Projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design, CAD) to obecnie powszechnie stosowana metoda geometrycznego modelowania koncepcji wyrobu oraz opracowania zapisu jej konstrukcji dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowanie i sprzętu komputerowego. Oprogramowanie CAD pozwala również na tworzenie dokumentacji wykonawczej, optymalizację konstrukcji, przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych, zarządzanie danymi oraz wizualizację gotowego wyrobu.

Nasza firma oferuje usługi projektowania CAD przy wykorzystaniu jednego z najnowocześniejszych programów dostępnych na rynku. Specjalizujemy się w konstruowaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń użytkowych. Dzięki stosowaniu technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) możemy zweryfikować elementy zaprojektowanej konstrukcji przez wdrożeniem ich do produkcji.

Exit mobile version